بهرام استودیو

آتلیه بهرام پیشرو در زمینه عکاسی فعالیت خود را از سال 83 به صورت تخصصی در کلانشهر تبریز آغاز کرده است. آتلیه بهرام پیشرو در زمینه عکاسی فعالیت خود را از سال 83 به صورت تخصصی در کلانشهر تبریز آغاز کرده است. آتلیه بهرام پیشرو در زمینه عکاسی فعالیت خود را از سال 83 به صورت تخصصی در کلانشهر تبریز آغاز کرده است.

خدمات ما

خدماتی که ما به بهترین نحو ممکن ارائه میدهیم.

عکاسی

عکاسی در فضای باز و آتلیه تخصص اصلی ما محسوب میشود ولی در کنار این موارد عکاسی صنعتی نیز انجام میدهیم.

احیاء تصاویر قدیمی

عکاسی در فضای باز و آتلیه تخصص اصلی ما محسوب میشود ولی در کنار این موارد عکاسی صنعتی نیز انجام میدهیم.

ساخت تیزر

عکاسی در فضای باز و آتلیه تخصص اصلی ما محسوب میشود ولی در کنار این موارد عکاسی صنعتی نیز انجام میدهیم.